Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

To be in or to be out...

De feiten:

Een tijdje geleden stemden de Britten voor een Brexit. Of de kiezer wel degelijk wist waarover hij aan het stemmen was is maar zeer de vraag. Desalniettemin is het resultaat een klap in het gezicht van Europa, ook al zal de schade voor het Verenigd Koninkrijk wellicht een pak groter zijn.

Referendum:

De vraag kan gesteld worden of voor dergelijke strategische belangen een referendum wel het juiste middel is. Beperkt een democratie zich niet beter tot het aanstellen van de juiste leiders die dan binnen hun mandaat en met kennis van zaken de beste beslissingen moeten nemen?

Wat nu?

Het lijkt sterk onwaarschijnlijk dat de House of Commons dit referendum naast zich neer zal leggen, of dat er een nieuw referendum komt.

De manier waarop de Brexit tot stand zal komen, evenals de economische gevolgen zullen wellicht de komende semesters voor heel wat onzekerheid blijven zorgen. Onzekerheid is nooit goed voor investeerders.

Zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk zullen tijdens de onderhandelingen alles in het werk stellen om ook de in toekomst goede relaties te onderhouden. Dit is immers in het belang van éénieder.

En voor Europa?

Wel, Europa verliest gewicht op wereldschaal, verliest op economisch vlak, en krijgt een reputatiedeuk. De vraag is echter welke lessen zij zal leren uit dit gebeuren. Wanneer tijdens een crisis de juiste beslissingen genomen worden, slaagt men er meestal in om er versterkt uit te komen.

Het lijkt ons alvast een goed idee dat Europa aan haar burgers toont waarom we samen sterker zijn. Eerder dan meteen nieuwe bevoegdheden aan Europa toe te kennen, lijkt het daarom beter om ervoor te zorgen dat de bestaande bevoegdheden op een goede manier uitgevoerd worden en leiden tot de vooropgestelde resultaten; resultaten die misschien nooit hadden kunnen gerealiseerd worden indien elke lidstaat alleen zou gehandeld hebben.

En de beurzen?

De beurzen anticipeerden op het feit dat de Britten gingen stemmen voor Europa, met als gevolg dat de cijfers in het rood kleurden.

Wij verwachten echter dat de beurzen de uitslag van het referendum op korte tijd zullen verwerken, wat niet betekent dat de markten de komende maanden niet volatiel zullen zijn.

We moeten alert blijven. De Brexit kan immers een precedent zijn die stabiliteit van de Europese Unie in het gevaar brengt, daar waar het Verenigd Koninkrijk gedurende hun onderhandelingen een economische terugval zouden kunnen voelen, en de Verenigde Staten zouden de renteverhoging verder kunnen uitstellen, gezien de minder optimistische globale economische vooruitzichten.

En de beleggingsportefeuilles?

De portefeuilles zijn goed gespreid, zowel over verschillende activaklassen als over verschillende regio’s en sectoren. De expositie aan posities in Groot-Brittannië is heel beperkt en de impact op de portefeuilles is zeer beperkt.

Gezien wij lange termijn-investeerders zijn, zien wij daarom geen redenen om de strategie aan te passen. De fundamenten van het beheer blijven intact. Het is wel de bedoeling om te blijven uitkijken naar opportuniteiten, die per definitie sneller kunnen gedetecteerd worden in volatiele markten.

Terugkeren naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid