Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Financiële planning

PROGENTIS maakt voor u een analyse over de totaliteit van uw vermogen en bezorgt u een duidelijk actieplan met hoe uw vermogensdoelstellingen het best kunnen bereikt worden.

"Falen om te plannen is plannen om te falen.”, stelde Winston Churchill ooit. En dat is niet anders wanneer het over uw vermogen gaat.

Meer dan een consultant

Daarom helpt PROGENTIS haar cliënten bij de opmaak van een globale vermogensanalyse en het bijhorend actieplan.

De analyse is gebaseerd op een multi-disciplinaire aanpak. Uw vermogen wordt bestudeerd zowel vanuit een financiële invalshoek, als vanuit een fiscale, een juridische en een sociaal-economische invalshoek.

In eerste instantie gaan wij samen met u uw financiële doelstellingen en persoonlijke behoeftes bepalen.

Aan de hand van de PROGENTIS-audit wordt een globale analyse gemaakt van de verschillende vermogensbestanddelen waaruit uw patrimonium is opgebouwd. Deze studie toetst hoe goed het opgebouwde vermogen is beschermd en in welke mate er opportuniteiten aanwezig zijn om een extra vermogenscreatie te realiseren. Parallel wordt gekeken in welke mate de vermogensstructuur afgestemd is op uw doelstellingen en behoeftes.

Daarnaast wordt eveneens een projectie gemaakt van een mogelijke evolutie van uw vermogen en kasstromen (inkomsten/uitgaven) over de jaren heen in kaart gebracht zodat ook geverifieerd kan worden of de lange termijndoelstellingen worden behaald.

Een duidelijk overzicht van de situatie

Het resultaat van de PROGENTIS-audit geeft u dus niet alleen een inzicht van hoe uw vermogen is samengesteld, maar brengt ook de sterktes en zwaktes, en de opportuniteiten en gevaren van uw patrimonium in een juist daglicht. PROGENTIS gaat hierop volgend een actieplan opstellen waarbij nauwgezet uitgetekend wordt hoe de doelstellingen op een efficiëntere manier kunnen behaald worden en welke stappen er nodig zijn om uw vermogen te optimaliseren. Door de expertise die wij in huis hebben en het uitgebreid netwerk waarop wij ons kunnen beroepen, zullen wij u dan ook met raad en daad bijstaan bij de uitwerking van dit actieplan.

Hoe kunnen we u helpen?