Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Kredietbemiddeling

PROGENTIS staat u  met raad en daad bij zodat u de passende vastgoedfinanciering kan onderschrijven.

Voor de crisis van 2008 waren kredieten relatief eenvoudig te krijgen. De hefboom was groot en de marges die de banken hanteerden waren heel scherp. Financiële instellingen zijn lang niet meer zo soepel als vroeger, en ook de financieringsmethoden van weleer  zijn niet meer deze van vandaag. Kortom, op heel korte tijd is het aangaan van een krediet heel wat complexer geworden. 

Complex, maar niet onmogelijk...

Daarom raden wij bij PROGENTIS aan om vooraleer u naar uw bankier stapt, een financieel plan op te maken. Enkel met de opmaak van een degelijk plan kan u achterhalen wat de passende financieringsvorm is. Bovendien mag u niet vergeten dat de manier waarop u uw dossier indient de basisvoorwaarde is van succes. 

De opmaak van een kwaliteitsvol financieel plan vereist niet alleen dat u voldoende onderlegd bent in de financiële technieken, maar ook dat u weet hoe een kredietcomité van een financiële  instelling uw dossier beoordeelt.

Daarnaast behoeden wij u ook voor een aantal risico’s die u kan lopen bij het aangaan van een financiering, fiscale optimalisaties die over het hoofd gezien worden, de akkoordbrief van de bank die niet overeenstemt met wat oorspronkelijk was afgesproken, enzoverder.

PROGENTIS begeleidt u dan ook van A tot Z voor elke vastgoedfinanciering, van de opmaak van het financieel plan, tot het vergelijken van de voorwaarden van de verschillende financiële instellingen, tot en met het verlijden van de akte en de verdere opvolging.

Raadpleeg onze erkenningen

Hoe kunnen we u helpen?