Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Fiscale Optimalisatie

PROGENTIS zal u met raad en daad bijstaan om binnen de mogelijkheden die de wet toelaat de fiscale druk op uw verschillende vermogenscomponenten en inkomstenstromen zo laag mogelijk te houden.

Belastingen zijn vaak een groot obstakel voor de aangroei van uw vermogen. Een vermogen wordt op verschillende manieren blootgesteld aan fiscale druk.

PROGENTIS zet alles in het werk om de fiscale impact op uw vermogen te optimaliseren zonder daarbij de wetgeving uit het oog te verliezen. Samen zoeken we oplossingen voor een optimale fiscale planning.

Het resultaat van een goed uitgewerkte fiscale planning, waarbij korte termijnfiscaliteit en lange termijn opportuniteiten over de verschillende vermogenscomponenten samen worden bekeken, leidt ontegensprekelijk tot een efficiëntere verhouding van de bruto-inkomsten enerzijds, en de netto-inkomsten anderzijds.

Hoe kunnen we u helpen?