Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Fiscale Optimalisatie

PROGENTIS zal u met raad en daad bijstaan om binnen de mogelijkheden die de wet toelaat de fiscale druk op uw verschillende vermogenscomponenten en inkomstenstromen zo laag mogelijk te houden.

Belastingen zijn een noodzakelijk kwaad en een belangrijke rem op de groei van uw vermogen. De fiscale druk is overigens op quasi alle vermogenscomponenten van toepassing.

PROGENTIS zal u met raad en daad bijstaan om binnen de mogelijkheden die de wet toelaat de fiscale druk op uw vermogen zo laag mogelijk te houden. Een fiscale strategie zal samen met u ontwikkeld worden en wij zullen u adviseren bij de fiscale optimalisatie van onder meer:

  • uw beleggingsportefeuille
  • uw onroerend vermogen
  • uw beroepsinkomsten
  • uw bedrijfscashflows
  • herstructureringen van vennootschappen, fusies en overnames
  • internationale vraagstukken
  • erfbelasting (voormalige successierechten) en schenkingsrechten

Het resultaat van een goed uitgewerkte fiscale planning, waarbij korte termijnfiscaliteit en lange termijn opportuniteiten over de verschillende vermogenscomponenten samen worden bekeken, leidt ontegensprekelijk tot een efficiëntere verhouding van de bruto-inkomsten enerzijds, en de netto-inkomsten anderzijds.

Terugkeren naar overzicht