Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Successieplanning

PROGENTIS geeft u duidelijke antwoorden over welke stappen u best dient te ondernemen zodat u beschermd bent tegen de nefaste gevolgen van een overlijden, zowel civiel als fiscaal.

Successieplanning is een complexe materie maar de vraag blijft te vaak beperkt tot  “hoe kan ik de successiedruk minimaliseren”.

Het belang van successieplanning

Alvorens de minimale belastingdruk op te willen zoeken, is het belangrijk een inzicht te verkrijgen over welk vermogen u als cliënt nog moet of wil beschikken. In hoeverre wil men zeggenschap behouden op het vermogen en heel belangrijk, zorgt de wettelijke toebedeling van het vermogen wel dat “mijn dierbaren zullen verkrijgen wat ik hen wil toebedelen?”.

PROGENTIS gaat u in eerste instantie helpen om uw doelstellingen voor de overdracht van uw vermogen (bij leven en/of bij overlijden) te formuleren.

Wij tekenen uit hoe uw vermogen verdeeld wordt op moment van overlijden en ramen de te betalen erfbelasting (voormalige successierechten) . U komt te weten wie welke controle krijgt over welk vermogensbestanddeel en in welke mate de reeds bestaande stappen die ondernomen werden naar successieplanning zullen stand houden.

De vertrouwenspartner van uw successie

Er worden concrete en duidelijke adviezen gegeven over hoe de successieplanning best wordt aangevat of aangepast en hoe een correct uitgetekende successieplanning steeds de mogelijkheid in zich houdt om later bij te sturen. De verschillende mogelijkheden hoe u uw vermogen kunt overdragen (bij leven en/of bij overlijden) worden besproken, rekening houdend met heel wat aspecten zoals hoe u controle kan aanhouden over uw vermogen, hoe uw cashbehoeften moeten gegarandeerd worden, hoe uw vermogen maximaal kan beschermd worden en hoe de erfbelasting en schenkingsrechten kunnen geminimaliseerd worden.

Door de continu evoluerende wetgeving (met name de hervorming van het erfrecht) wordt er steeds vaker een beroep gedaan op gespecialiseerde en gepersonaliseerde expertise

Ook voor de concrete uitwerking kan u bij PROGENTIS terecht. Wij waken erover dat de beslissingen die werden genomen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, zodat uw successieplanning optimaal geregeld is.

Hoe kunnen we u helpen?