Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Pensioenplanning

PROGENTIS zal u wegwijs maken in  hoe u tijdens uw actieve periode op de meest efficiënte manier privé vermogen kunt opbouwen. 

Vanaf uw pensionering zal, naast de wettelijke uitkeringen, voorzien moeten worden in een bijkomend inkomen dat groot genoeg is om uw gewenste levensstandaard te handhaven. Daarom is het noodzakelijk dat u zo optimaal mogelijk uw toekomstige spaargelden gaat beleggen.

Op tijd denken aan de toekomst

PROGENTIS helpt u becijferen hoe groot het vermogen moet zijn om u financieel onafhankelijk te kunnen noemen en zal u wegwijs maken in  hoe u tijdens uw actieve carrière op de meest efficiënte manier privé vermogen kunt opbouwen.

Een goede pensioenplanning houdt echter ook rekening met de bescherming van uw vermogen voor onvoorziene omstandigheden. Op welk inkomen valt u terug bij langdurige werkonbekwaamheid? Met welk inkomen moet uw gezin verder in geval van een gebeurlijk overlijden? Wat in geval van een zware hospitalisatie?

PROGENTIS brengt de gevolgen van dergelijke risico’s in kaart, en reikt u de oplossingen aan om zich te beschermen tegen dergelijke voorvallen zodat uw vermogen intact blijft.

Hoe kunnen we u helpen?