Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Vastgoedplanning

PROGENTIS begeleidt u bij de juiste selectie en structurering van investeringsvastgoed, en bij het herorganiseren van uw bestaand vastgoedpatrimonium.

Investeren in onroerend goed wordt historisch aanschouwd als een veilige belegging. De crisissen die we meemaakten in de Verenigde Staten en in Spanje bewezen ons ondertussen dat beleggen in vastgoed wel degelijk risico’s inhoudt. Desalniettemin zijn wij bij PROGENTIS ervan overtuigd dat vastgoed zijn plaats blijft hebben in een goed gespreide huisvaderportefeuille.

Efficiënt investeren in vastgoed

Samen met u gaan wij een vastgoedstrategie gaan uitwerken die past binnen uw persoonlijke situatie. Investeren in vastgoed doet men immers voor de lange termijn en een goed onderbouwde lange termijnvisie hebben is dan ook onlosmakelijk verbonden met het al dan niet succesvol beleggen in vastgoed. 

Eens de strategie vastligt, helpen wij u bij het selecteren van panden/projecten die voldoen aan de criteria van succesvol investeren in vastgoed. Onze ervaring en knowhow wordt dus ingezet om te bepalen wat u moet kopen, waar u het moet kopen en aan welke prijs u het moet kopen. 

Hulp bij vastgoedinvesteringen

Nu de vastgoedtransactie duidelijk afgelijnd is, gaan wij u helpen bij de manier waarop u het pand best aankoopt. Dit wil zeggen dat wij u zullen adviseren omtrent de meest optimale structuur om de aankoop te realiseren, zowel vanuit financieel (financiering) en fiscaal oogpunt, als naar successieplanning

Tot slot staan wij ook in voor een professioneel beheer van het vastgoed (rentmeesterschap),  zodat deze investering voor u zo zorgeloos als mogelijk kan verlopen.

Hoe kunnen we u helpen?