Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Een financieel plan, de remedie tegen Covid

We leven momenteel in uitzonderlijke tijden. Niet alleen vraagt de coronacrisis veel van ons op medisch en sociaal vlak, ook economisch zullen de gevolgen belangrijk zijn. De gehele impact kennen we nog niet. Het zal een hele tijd duren eer die duidelijk wordt maar dat er gevolgen zullen zijn, dat staat buiten kijf.

“De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 9 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. Naarmate de inperkingsmaatregelen worden versoepeld, zou de economie geleidelijk weer aansterken. Het herstel van de gezinsconsumptie zou daarbij in eerste instantie worden ondersteund door een inhaalvraag, maar wordt ook meer structureel gedragen door de binnen de projectieperiode nog toenemende koopkracht. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. Op jaarbasis zou het reëel bbp terug opveren, nl. met 6,4 % in 2021 en met 2,3 % in 2022. Al met al blijft het bbp, zelfs eind 2022, wel nog ongeveer 4 % onder het niveau waar vóór de crisis werd van uitgegaan en loopt de Belgische economie dus permanente schade op door de gezondheidscrisis. Ook de overheidsfinanciën krijgen een zware klap: het begrotingstekort zwelt aan tot meer dan 10 % bbp in 2020. Belangrijker is dat het ook nadien structureel hoog blijft en meer dan het dubbele bedraagt van het peil dat bereikt zou zijn zonder de crisis.” Zo vat het artikel op de site van de NBB over de economische gevolgen van de Coronacrisis in België aan.

Maar de crisis is wereldwijd waardoor vele andere landen gelijkaardige cijfers en tendensen presenteren. De beursreactie op de Covid 19 crisis was fors net zoals het herstel in de weken erna en de volatiliteit kende een piek die we sinds 2008 niet meer gekend hebben. Hoewel er algemeen een consensus is dat het einde van de tunnel in zicht is, blijft het vandaag heel moeilijk om de economische impact op lange termijn te meten.

Economische onzekerheid op wereldniveau maar wat met uw persoonlijke financiële situatie

Vele sectoren zijn onmiddellijk getroffen geweest door de coronacrisis. Anderen zullen de gevolgen nog moeten verwerken en weer anderen (welliswaar een minderheid) stellen een verhoging van hun activiteiten vast.

Logisch dat menig persoon zich nu vragen stelt over hun huidige financiële situatie en de impact hiervan naar de toekomst.  Afhankelijk van de plaats in de levenscyclus zullen andere vragen gesteld en beantwoord dienen te worden: Kan ik nog voldoende vermogen opbouwen? Zal mijn portefeuille voor mijn oude dag voldoende groot zijn om mijn levenstandaard te kunnen financieren? Kan ik mijn vennootschap nog aan de verwachte waarde realiseren en zo mijn financiële onafhankelijkheid realiseren? Dien ik mijn fiscale optimalisatie te herzien? Kan ik mijn kinderen nog financieel helpen?

Vetrekkend van de juiste gegevens en een accurate analyse naar een een correct financieel plan

Het is niet enkel in tijden van crisis dat tijd en ruimte zou moeten gecreëerd worden om een gedegen financiële planning op te maken. Maar crisissen verhogen nu eenmaal het gevoel van “sense of emergency”.

Juist in onzekere tijden is het zinvol om te weten waar men qua vermogen en financiële onafhankelijkheid staat. De nood om  doelstellingen duidelijker te gaan (her)formuleren  om zo de haalbaarheid van de doelstelling in kaart te brengen evenals de wijze waarop deze kunnen gerealiseerd worden.

 
What do you want to do ?
New mail

Terugkeren naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid