Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Wanneer het regent in Vlaanderen, druppelt het in Brussel en Wallonië ?

Eén van de middelen om de Vlaamse begroting op orde de houden werd gevonden in de afschaffing van het duolegaat. Deze techniek houdt een eenvoudige vorm in dat vooral kinderloze personen, hun vermogen legateren aan neven en nichten of zelfs derden maar ook aan een goed doel. Het goed doel wordt opgelegd de erfbelasting te betalen die door neven en nichten verschuldigd was. Door de lage belastingvoet die goede doelen dienen te betalen, kon één en ander een mooi fiscaal voordeel opleveren. De techniek stond al enkele jaren ter discussie vooral omdat de techniek steeds werd verbeterd door op creëren van een omgekeerd duolegaat men een bepaalbaar bedrag dat het goede doel diende toe te komen. Dit bepaalbare bedrag was dan een minimum om een maximale fiscale besparing te realiseren.

De techniek kwam nooit op de zwarte lijst van fiscale misbruiken maar was wel voor vele politici een blijvende doorn in het oog.

Bij de totstandkoming van de Vlaamse regering werd in het regeerakkoord ingeschreven om deze techniek aan ta passen.

 Afschaffing van het duolegaat maar een stimulans van het altruisme

Zowel schenken als legateren aan goede doelen zal in de toekomst kunnen aan een tarief van 0 %. De consequentie is evenwel dat de fiscale voordelen van het duolegaat voor neven, nichten en derden komt te vervallen en zij aan het gewone tarief van 25 tot 55 % zullen worden belast. De Minister stelde dat omdat het legaat een uitwerking heeft op het moment van het overlijden van de legataris, deze nog de mogelijkheid heeft om het testament bij te sturen en de succesieplanning op een andere wijze uit te werken.

 Omdat het bijna onmogelijk was om door de coronamaatregelen akten bij een notaris te laten verlijden en hoewel het niet persé nodig is om een testament notarieel op te maken, heeft men toch beslist de invoegetreding uit te stellen tot 1 juli 2021. Op de vraag hoe een en ander moet verlopen voor personen die ondertussen geestesonbekwaam werken en dus hun testament niet meer kunnen aanpassen, liet de minister het antwoord in het midden. Dit zou men nog aan het bekijken zijn. Als compensatie wordt een toebedeling bij testament aan verre vrienden of familie dan wel goedkoper. Een tarief van 3 % zal toepasselijk zijn evenwel op een bedrag van maximaal 15.000 EUR

De verdachte periode evolueert naar 4 jaar

In dezelfde beweging wordt ook de verdachte periode, de termijn die een schenker van een niet geregistreerde schenking dient te overleven opdat ze niet meer belastbaar zou zijn in de erfbelasting, verlengd van 3 naar 4 jaar. De idee erachter is mensen aan te zetten om toch meer te kiezen voor de geregistreerde en dus belaste schenking.

Tijd voor actie

Die is er zeker voor Vlamingen die via een testament een toebedeling deden via een duolegaat. Maar misschien is het voor zij die wonen in Brussel en Wallonië toch ook het moment om eens na te denken. Vaak waren fiscale wijzigingen in Vlaanderen toch de aanleiding om korte tijd later ook het Brusselse of Waalse regime aan te passen.

 
What do you want to do ?
New mail

Terugkeren naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid