Progentis geeft u een duidelijk zicht op uw successie

Reken op een expert voor advies rond erfbelasting
Droitsdesuccession-1749222317.jpg

Hoe wordt de erfbelasting berekend?

Het berekenen van de erfbelasting is geen eenvoudige opgave, omdat het gaat om een gedetailleerde analyse van de situatie.  Er zijn verschillende parameters die van invloed zijn.  In eerste instantie is dat de fiscale woonplaats van de overledene omdat het Gewest de belastingschaal bepaalt die van toepassing is op de erfbelasting.  Het fiscaal domicilie is de plaats waar de overledene gedurende de laatste 5 jaar het langst heeft gewoond.  De erfbelasting is ook afhankelijk van de relatie tussen de overledene en zijn erfgenamen.  Hier komt de notie van wettelijke devolutie (orde en graad) of testamentaire devolutie aan de orde, die het mogelijk maakt om de erfopvolging te sturen.  Een kind in rechte lijn betaalt dus niet dezelfde erfbelasting als een derde.  Bovendien is deze afhankelijk van de aard en de waarde van de geërfde goederen.

Droitsdesuccession-1309292983.jpg

Erfbelasting, een zaak voor een specialist zoals een Family Office

Het is algemeen aanvaard dat een nalatenschap uw erfgenamen veel geld kost.  Het analyseren van uw vermogenssituatie geeft u een goed beeld van wat er hiermee bij uw overlijden zal gebeuren en zal u inzicht geven op de grootte van de erfbelasting.  Belangrijker dan de fiscale impact is om goed te beoordelen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld.  Daarom krijgt u, door beroep te doen op een specialist zoals Progentis, een goed beeld van de verdeling bij uw overlijden en de erfbelasting.  Dankzij een gepaste  successieplanning kunt u vervolgens de toebedeling van uw vermogen sturen, de familieleden, derden of goede doelen bepalen die u wil ondersteunen, schenkingen plannen of zelfs structuren opzetten, bijvoorbeeld in de vorm van een maatschap*.  Het minimaliseren van de erfbelasting is niet noodzakelijk een doel op zich, uw wensen ten aanzien van het gebruik en de beschikbaarheid van uw vermogen kunnen voorrang krijgen.  Progentis zal u helpen bij het definiëren van deze doelstellingen en zal u begeleiden bij de uitvoering van uw successieplanning.

* Voorheen bekend als een burgerlijke maatschap: een structuur zonder rechtspersoonlijkheid die wordt gebruikt voor het beheer van roerende goederen en die een schenker instaat stelt de controle over de geschonken goederen te behouden.

Van enkele technieken tot de realisatie van uw successieplanning ...

Bij successieplanning wordt gebruikgemaakt van specifieke technieken die Progentis u zal helpen opzetten.  De meest voorkomende is het opstellen van een testament, dat bepaalde vormen moet aannemen om geldig te zijn.  Misschien wil u een geliefde helpen tijdens uw leven door een schenking te doen.  Dit zal gevolgen hebben voor de erfbelasting.  Voor uw roerend vermogen kunt u gebruik maken van levensverzekeringscontracten die voor dit deel van uw vermogen een testament kunnen vervangen.  Een veel gebruikte techniek is de generatiesprong die u in staat stelt om iets aan  uw kleinkinderen na te laten in plaats van uw kinderen.  Zo wordt een generatie heffing van erfbelasting gespaard.  Heeft u een gehandicapt kind en wilt u dat hij of zij na uw overlijdenhulp krijgt waarvoor het zelf de middelen niet heeft ?  U zou kunnen overwegen om binnen het beschikbare deel van de nalatenschap, een toebedeling te doen aan dit kind waarbij wordt voorzien dat bij diens overlijden, er een herverdeling gebeurt aan uw andere kinderen.  Dit noemt men een restlegaat, wat betekent dat zijn broers en zussen erfbelasting zullen betalen in rechte lijn op dit deel dat ze uit de nalatenschap ontvangen.

Is successie een belangrijk onderwerp voor u ?

Inzake successieplanning mag niet worden geïmproviseerd. Er lijkt maar al te vaak dat een planning beperkt blijft tot het domein van erfbelasting. Hierbij stellen we onze expertise ter beschikking om u te helpen met deze gepersonaliseerde planning. Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw vermogen, bij het bepalen van uw doelstellingen en bij het opstellen van uw successieplanning. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Als Family Office bieden wij een ruime waaier aan Family Services. Zo kan u onder meer ook op onze expertise beroep doen inzake fiscale optimalisatie en vermogensadvies