De belastingpuzzel start bij de aangifte en eindigt bij de fiscale optimalisatie

Kies voor uw fiscale optimalisatie
Optimisationfiscale-1741061936.jpg

Waarom de fiscale optimalisatie ?

Sinds het begin der tijden is elke bron van inkomsten onderhevig aan één of andere fiscale druk.  Onder het mom van bescherming van hun onderdanen namen de koningen in de Middeleeuwen al aardig deel van de koek.  Onze samenlevingen zijn goed geëvolueerd. De staat grijpt tegenwoordig op vele gebieden in en heeft een schat aan creativiteit ontwikkeld om zijn behoeften te kunnen financieren. Daarom moet een particulier of een ondernemer bij het invullen van zijn aangifte rekening houden met een veelheid aan fiscale niches.  Op die manier kan hij een fiscale optimalisatie tot stand brengen die hem in staat stelt zijn taxatie te verlagen.

Optimisationfiscale-147031046.jpg

Fiscale optimalisatie is geen fraude !

De wetgeving bepaalt dat iedereen de wettelijke middelen kan zoeken om de fiscale druk te verlagen zonder dat dit als fraude wordt aanzien.  Fiscale optimalisatie bestaat uit het vinden van de minst belaste weg in overeenstemming met de wetgeving.  Dit is echter niet zo eenvoudig en vereist vaak de hulp van adviseurs.  Een degelijke en betrouwbare fiscale optimalisatie vereist een grondige kennis van de spelregels, of het nu gaat om professionele, roerende, onroerende of een andere fiscaliteit.  Het is daarom essentieel, vooraleer stappen te ondernemen, om u met raad en daad te laten bijstaan.  Progentis is, als Family Office, toegewijd om u te helpen uw patrimonium te laten groeien. Het is dan ook logisch bij opmaak van de globale vermogensanalyse  er stilgestaan wordt bij de mogelijkheden inzake fiscale optimalisatie in de meest brede zin beiden en die vanzelfsprekend in overeenstemming met de wetgeving zijn.

De alomtegenwoordigheid van de fiscaliteit ...

Of het nu direct of indirect is, we zijn allemaal onderworpen aan een vorm van taxatie.  Zo is er de inkomstenbelasting, de roerende voorheffing op coupons en dividenden, de onroerende voorheffing, de btw, de erfbelasting, de taks op beursverrichtingen... Zoals u ziet, de fiscaliteit is overal aanwezig. Langs de andere kant geeft de fiscus ook mogelijkheden om die taxatiedruk te verminderen. Zo wordt het aanleggen van persoonlijke voorzieningen inzake pensioenen aangemoedigd en heeft de wetgever eveneens voorzien in belastingvrijstellingen en -teruggaven.  Het is dan ook niet meer dan normaal dat u als burger gebruik maakt van deze mogelijkheden.  De instrumenten om aan fiscale optimalisatie te doen zijn overigens heel veelzijdig. Enkele van de voorbeelden daarvan zijn fiscaal sparen gekoppeld aan de aankoop van een woning, voorbereiding van het pensioen via pensioensparen, het opzetten van een groepsverzekering voor bedienden of een individuele pensioentoezegging voor een zelfstandige, het aanleggen van een liquidatiereserve, tax shelter, … De fiscale optimalisatie kan dus vele vormen aannemen.

Fiscale optimalisatie : welke weg moet gevolgd worden ?

Bij het overwegen van een vermogensanalyse, is het belangrijk om uw doelstellingen in termen van planning en de doelen die u nastreeft correct te identificeren, rekening houdend met factoren zoals uw gezinssituatie, de grootte van uw vermogen en de complexiteit ervan. Progentis zal meedenken over hoe de fiscale optimalisatie in het kader van uw persoonlijk vermogen best gestuurd wordt. Dankzij haar expertise zal Progentis u bijstaan om de belastingdruk op een legale manier te verlagen zodat uw vermogensdoelstellingen beter bereikt worden. Fiscale optimalisatie, een opportuniteit waar elk vermogen recht op heeft. Aarzel niet en neem gerust contact met Progentis Family Office op. Erfbelasting, fiscale optimalisatie, vermogensadvies vormen slechts een greep uit onze Family Services.