Een Family Office voor al uw vermogensvragen

Maak kennis met Progentis
FamilyOffice-1297776616.jpg

Haal een Family Office in huis, het sluitstuk op uw vermogensbeheer

De private banker staat in voor het opvolgen van een deel van uw portefeuille. Maar private banking zal helaas niet de helikoptervisie geven die u mag verwachten van een kwalitatieve Family Office. Daar waar de focus van een private banker ligt op de roerende activa, gaat de Family Officer een stap verder. Vanuit een totaaloverzicht gaat hij adviezen geven omtrent een adequate allocatie van zowel uw roerende als onroerende goederen, zodat uw globaal vermogen optimaal gestructureerd is. Daarnaast geeft hij adviezen omtrent het structureren van uw financiële activa en gaat  hij zich eveneens buigen over successie en fiscale optimalisatie. Iedereen die een patrimonium heeft opgebouwd en een stap verder wil gaan dan puur het beheer ervan, die moet beroep gaan doen op een Family Office. Naar mate de grootte van zijn financiële activa, gaat hij beroep doen op een single Family Office, of een multi-Family Office.Haal nu uw Family Officer in huis en verkrijg daarmee de gemoedsrust dat uw patrimonium efficiënt beheerd en begeleid zal worden.

FamilyOffice-1141735667.jpg

Van single Family Office tot multi-Family Office: de geboorte van de Family Officer

Cornelius Vanderbilt kende reeds voor het bestond het belang van een Family Office: “Iedere idioot  kan een vermogen opbouwen, je moet echter een genie zijn om het te kunnen beheren”. De rol van Family Officer bestond nog niet en enkele generaties was er niemand in de familie die nog een Family Office nodig had, er was immers niemand meer miljonair. Steenrijke families begonnen meer en meer de nood te voelen tot een onafhankelijk en efficiënt vermogensbeheer die de noden van de familie liet primeren. Deze vooraanstaande en rijke families huurden dan ook een team van experten in. De eerste Family Office kwam zo tot stand en sindsdien is hun rol niet meer weg te denken in het landschap van een performant wealth management. Minder gegoede maar nog steeds heel welstellende families begonnen eveneens het belang ervan in te zien. Het inhuren van een team was voor hen te duur. Verschillende families besloten dan ook om hun krachten te bundelen en samen één Family Office te creëren die de verschillende families op niveau van portefeuillebeheer, financieel advies en structurering van het patrimonium kon helpen. En zo ontstond de eerste multi-Family Office. Sindsdien is hun rol van niet meer weg te denken uit het landschap van de begoede families.

De Family Office als one stop provider voor al uw vermogensvragen

Op vandaag is de term niet beschermd. Dit houdt dus in dat iedereen zich eigenlijk kan voorstellen als een (multi-)Family Office. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat de achtergrond en ervaring is van de personen erachter. De onafhankelijkheid van het aandeelhouderschap is essentieel om efficiënt te kunnen opereren.

Daarnaast is het belangrijk dat u bij uw keuze nagaat over welke licenties zij allemaal beschikken. Het landschap omtrent vermogensbeheer is sterk gereglementeerd. Wanneer de licenties zoals bankmakelaar, verzekeringsmakelaar, vastgoedmakelaar en kredietmakelaar aanwezig zijn, dan betekent dit dat uw (multi-)Family Office over alle licenties beschikt om u over alle aspecten van uw patrimonium te kunnen adviseren.

Het vergoedingsmodel begrijpen van met wie u in zee wenst te gaan, is eveneens belangrijk om garanties te hebben over een onafhankelijk en kwalitatieve ondersteuning tot het beheer en de structurering van uw vermogen. Daarnaast is het essentieel dat u weet wat u precies nodig heeft als diensten. Controleer daarom zeker waarin men gespecialiseerd is in uw zoektocht naar de Family Office die bij u past, welke competenties er inhouse aanwezig zijn, alsook voor welke competenties men extern advies moet inwinnen?

Tot slot blijft de persoonlijk relatie die u heeft met uw Family Officedoorslaggevend. Zonder een goede verstandhouding en vertrouwensband is het moeilijk om baanbrekend werk te verrichten, noch in de begeleiding rond het vermogensbeheer, noch in de begeleiding van de structurering ervan. Enkel op deze manier gaat u de gepaste en kwalitatieve Family Office kunnen selecteren. Progentis, uw vertrouwenspersoon en adviseur voor uw familiaal vermogen, ongeacht of het hierbij gaat om uw patrimonium, uw financiële activa of uw beleggingen. Ontdek onze brede waaier aan diverse Family Services, zoals erfbelasting, bellegingsadvies en fiscale optimalisatie.