Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Onze waarden

PROGENTIS stelt alles in het werk om uw vertrouwen te verdienen. Met passie en gedrevenheid zetten wij ons voor u in. Wij zoeken naar de oplossingen die het best bij u passen en wij maken er een erekwestie van om u een performante en persoonlijke dienstverlening te bieden. Onze reputatie is ons meest kostbaarste bezit. Wij garanderen absolute discretie en een absolute integriteit. Onze bedrijfscultuur bestaat uit een eerlijke en transparante communicatie enerzijds, en een sterke wijsheid en expertise anderzijds.

Als echte “Gatekeepers Of Your Wealth” brengt PROGENTIS u:

P = Peace of Mind

Wij wensen gemoedsrust te brengen over uw vermogen door u op een pro-actieve en persoonlijke manier bij te staan.

R = Creation of Return And Risk Control

Onze doelstelling is om uw vermogen zo optimaal mogelijk te gaan structureren en alle mogelijke technieken te onderzoeken om datzelfde vermogen maximaal te laten aangroeien en te beschermen.

O = Optimal Service

Wij geven u professioneel en persoonlijk advies en stellen alles in het werk om de  best mogelijke oplossingen te vinden voor uw vermogen. Wij  maken er een erekwestie van om u als cliënt een hoogwaardige en kwalitatieve dienstverlening aan te bieden. Ons succes meten wij aan uw tevredenheid.

G = Global Approach

Wij bieden u een totale dienstverlening aan voor alles wat met uw vermogen  in aanraking komt. 

E = Wealth Engineering

Onze aanpak verschilt van andere adviseurs gezien deze  meestal een  juridische en fiscale vorming en invalshoek hebben. Als vermogensingenieurs beperken wij ons echter niet alleen tot het juridische en het fiscale, maar bekijken eveneens het financiële luik.  Onze  aanpak leidt dan ook tot een meer pro-actief beheer van uw vermogen, met adviezen en oplossingen die completer zijn.

N = A Nexialism Approach

De term “nexialism” staat voor een geïntegreerde wetenschap die erin slaagt om verbanden te leggen tussen verschillende wetenschappen die andere specialisten niet zien daar zij enkel hun focus leggen in hun materie. Wij bundelen dan ook de verschillende expertisegebieden die nodig zijn om een patrimonium te beheren samen zodat u geïntegreerde adviezen krijgt die afgestemd zijn op alle componenten van uw vermogen.

T = Relation Of Trust

PROGENTIS Family Office stelt alles in het werk om het vertrouwen van haar cliënten te verdienen, elke dag opnieuw. Wij slagen daarin door professioneel werk te leveren, door op een eerlijke manier te communiceren, en door een absolute discretie te garanderen.

I = Impartial Solutions

Bij ons staat u centraal. Vandaar ook de benaming PROGENTIS (PRO GENTE). Wij zijn er voor u. Ons aandeelhouderschap, onze methodiek en onze gedragscode zijn zo georganiseerd dat wij onze adviezen en dienstverlening kunnen afstemmen op uw doelstellingen en verwachtingen. Uw belangen komen ten allen tijde op de eerste plaats.

S = Secure Your Future

Maar al te vaak wordt de financiële toekomst te weinig gepland. Vaak stelt men dat uit wegens te druk; geen tijd; geen zin; we zullen dat later wel eens bekijken. Later komt echter meestal te laat. Het is belangrijk om niet morgen maar vandaag bij uw toekomst stil te staan. Het is onze missie om samen met u uw financiële toekomst veilig te gaan stellen en uw levensdoelstellingen mee te helpen definiëren en realiseren.

Overtuigd?

Misschien moeten we elkaar beter leren kennen.