Investeer op een gepersonaliseerde manier met Progentis

Progentis helpt u slim te investeren
Investirsonargent-103874690.jpg

Geld investeren op een doordachte manier

Er is een overvloed aan oplossingen en producten om uw spaargeld te beleggen.  Het gevolg hiervan is dat geld investeren niet zo eenvoudig is en dat er veel parameters zijn die een rol spelen.  Vooraleer te beleggen, moet je jezelf een aantal vragen stellen.  Het belangrijkste voor ons is om te bepalen wat de behoeften zijn, zowel op korte, middellange en lange termijn.  In een volgende fase zullen we ons moeten afvragen welke schommelingen aanvaardbaar zijn.  Eens dit vakkundig is gebeurd, kan de basis gelegd worden en kan men starten met geld investeren.

 

Investirsonargent-48824125.jpg

Geld investeren, enkele concrete regels

Er zijn belangrijke investeringsregels die gevolgd moeten worden.  De eerste is om uw portefeuille goed te diversifiëren volgens het adagium dat u niet al uw eieren in één mandje stopt.  De tweede is om genoeg liquiditeiten te behouden om het onverwachte op te vangen.  Tot slot moet u de tijd haar werk laten doen en niet overreageren op tijdelijke koersschommelingen. Blijf controleren dat uw beleggingen geïnvesteerd zijn in overeenstemming met uw doelstellingen en horizon.  Het respecteren van deze regels is essentieel om van geld investeren een succes te maken.

Uw geld investeren, maar in wat ?

Als we het hebben over geld investeren, kunnen we ons afvragen of we het willen investeren in effecten (effecten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ...) of in onroerend goed.  In het laatste geval kan men zich zelfs de vraag stellen of het beter is om te investeren in onroerend goed in de vorm van bakstenen of in de vorm van  waardepapier.  We zien dat de complexiteit zich op alle niveaus afspeelt.  Progentis treedt op als adviseur en begeleidt welgestelde families in de keuzes die nodig zijn om op een juiste manier te kunnen geld investeren.

 

Uw geld investeren om uw toekomst op te bouwen

Progentis gelooft zeer sterk in de opbouw van een stabiele financiële toekomst zodra de privé- en de professionele situatie van de cliënt duidelijk in kaart is gebracht.  Om de doelstellingen te bereiken zal de vermogensanalyse vervolgens uitwijzen op welke manier dit moet gebeuren, en volgens welke prioriteiten. Geld investeren gebeurt op basis van goed en gepast advies, gestoeld op een grondige kennis van het vermogen van de cliënt. Zo kan in functie van doelstellingen een investeringsstrategie opgemaakt worden. Eens dit duidelijk is, kan men overgaan tot het  implementeren van de oplossingen. Zodra deze in overeenstemming zijn met de wensen van de cliënt, wordt er overgegaan tot de selectie van aangepaste oplossingen.  Vervolgens zorgt een adequate opvolging dat de portefeuilles in overeenstemming blijven met de doelstellingen van de cliënt, zodat de hele samenwerking sereen en met de nodige gemoedsrust wordt ervaren.

Op een juiste manier geld investeren vergt een hele expertise

Als het gaat over geld investeren, verwacht de cliënt dat hij in vertrouwen wordt geadviseerd. Daarom stellen wij alles in het werk om transparantie en maatwerk te bevorderen. De oplossingen moeten zo veel mogelijk eenvoudig en gediversifieerd zijn. Een goed begrip van de omgevingsfactoren is eveneens belangrijk omdat deze ons de sleutels geven bij de opbouw en de monitoring van de  portefeuilles. Geld investeren vergt wel degelijk expertise. Progentis is dan ook de juiste partner om u accurate beslissingen te laten nemen in deze materie. Neem gerust contact met ons op! Gespecialiseerd in diverse Family Services kan onze Family Office u begeleiden bij met onder meer fiscale optimalisatie, IPT, liquidatiereserve en vermogensadvies