Progentis helpt u bij de voorbereiding van uw toekomst

Voor een IPT rekent u op een expert
EIP-580092718.jpg

Met een IPT begint je toekomst vandaag

De IPT, Individuele Pensioentoezegging, stelt elke ondernemer instaat om een kapitaal voor zijn pensioen op te bouwen.  Bij Progentis, Family Office, geloven we dat de IPT een integraal onderdeel is van onze vermogensanalyse van families met een zelfstandige activiteit via een vennootschap of als éénmanszaak (POZ of de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen).  In het kader van deze analyse wordt namelijk zowel de particuliere als de professionele aspecten aan de orde gesteld.  Een van de doelstellingen is om te zien hoe de levensstandaard gedurende de gehele beroepsloopbaan tot aan het pensioen kan worden beschermd.  De IPT in combinatie met het VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, pensioensparen en langetermijnsparen zijn allemaal instrumenten die voor elke zelfstandige die gerustgesteld wil zijn over zijn toekomst, van groot belang kan zijn.

 

EIP-131003465.jpg

Wat zijn de voordelen van de IPT ?

De IPT wordt onderschreven door de vennootschap, is aftrekbaar als een uitgave en wordt niet beschouwd als een loon of een voordeel van alle aard voor de zelfstandige.  De begunstigde ontsnapt dus aan de normale belastingheffing tijdens de opbouw van zijn pensioenkapitaal.  Het kapitaal dat binnen de IPT is opgebouwd, is beschermd tegen het faillissement van de vennootschap.  Bovendien is het mogelijk om via het IPT-contract extra dekking te bieden, zoals premievrijstelling , gewaarborgd inkomen, overlijdensverzekering voor het gezin, etc. U betaalt een taks van 4,4% op elke betaling.  Op de wettelijke pensioenleeftijd wordt het kapitaal belast tegen een tarief van 16,5% tot 10%, afhankelijk van uw situatie na betaling van de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage van maximaal 2%. Ten slotte kan de IPT worden gebruikt om een onroerend goed te financieren.

Hoe gebruik je de IPT?

Tijdens de activa-analyse bestudeert Progentis alle componenten van de vergoeding van de bedrijfsleiders.  Een van haar missies is het optimaliseren van de belastingdruk van het gezin op alle niveaus.  De IPT is een belangrijke schakel in deze optimalisatie.  Zo analyseren we de beste combinatie van salarisverhoging, liquidatiereserve, VAPZ en IPT.  Bovendien zal, indien de ondernemer een vastgoedproject heeft, een specifieke studie worden gemaakt in de financiering via de IPT.

 

Een beperking van de IPT: de 80%-regel

Om het totale bedrag te bepalen dat in de IPT kan worden gestort, moet eerst de 80%-regel berekend worden.  Deze beperking houdt in dat het totale ontvangen bedrag aan pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van het laatste bruto-inkomen, met inbegrip van de voordelen alle aard.  Dit bedrag bestaat uit het wettelijk pensioen (1ste pijler) en de bedragen van het extralegaal pensioen, uitgedrukt in een lijfrente.  Zo zal de expertise van Progentis helpen om de optimalisatie tussen een voldoende salaris en het deel dat aan de IPT is gewijd, te realiseren.

IPT en pensioenplanning

Wanneer een ondernemer winst begint te maken in zijn bedrijf, is het mogelijk om wat we in het jargon de back-service noemen, te gebruiken. Deze laat toe om het bedrag te berekenen dat kan worden betaald om de jaren in te halen waarin de ondernemer geen IPT had. Deze beoordeling geldt voor eventuele opwaartse aanpassingen van de bezoldiging. Zo zal de  Family Office, in het kader van een missie gericht op pensioenplanning en fiscale optimalisatie, de techniek van de back-service parallel aan het verloningsbeleid worden gelinkt. Als u uw pensioen wil veiligstellen, neem dan contact op met Progentis.Uw Family Office biedt u meerdere Family Services aan zoals advies bij erfbelasting, fiscale optimalisatie, levensverzekering, overlijdensverzekering, liquidatiereserve en diverse tips om slim uw geld te investeren