De overlijdensverzekering, een instrument voor estate planning ?

Reken op de expertise van Progentis
Assurancedcs-235457764.jpg

De overlijdensverzekering, de minst geliefde

Vanwege de sterke emotionele connotatie wordt de overlijdensverzekering vaak genegeerd.  Bij Progentis geloven we, binnen onze aanpak om het vermogen van onze cliënten te ontwikkelen en veilig te stellen, dat een overlijdensverzekering een reflex moet zijn.  Bij het uitvoeren van een vermogensaudit voor onze cliënten, stellen wij de familie vragen over verschillende onderwerpen, waaronder de bescherming van een geliefde tegen onvoorziene kosten die kunnen ontstaan na een overlijden, de wens om de levensstandaard te handhaven, te voorzien in de betaling van de opleiding van de kinderen, de terugbetaling van een lening, de dekking van de successierechten, de continuïteit van het bedrijf enz. De overlijdensverzekering neemt dan ook een volwaardige plaats in bij de analyse en implementatie van patrimoniale oplossingen.

 

Assurancedcs-1524999590.jpg

Wat is een overlijdensverzekering ?

De wereld van de verzekeringen is zeer uitgebreid en er kan  een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten verzekeringen.  De overlijdensverzekering dekt het overlijdensrisico en betaalt de begunstigden een vooraf bepaald kapitaal.  De levensverzekering/beleggingsverzekering onderscheidt zich door het feit dat deze een kapitaal opbouwt of laat renderen dat aan de verzekeringnemer zal worden uitgekeerd.  In geval van voortijdig overlijden gaat het kapitaal naar de begunstigden van het contract.  In het geval van een zuivere overlijdensverzekering is er geen sprake van kapitaalvorming, maar van een betaling van een enkele of regelmatige premie ter dekking van een bedrag dat bij overlijden aan de begunstigden moet worden betaald.  Het kan hier gaan om een levenslange verzekering, of voor een bepaalde duur, met een vast of variabel verzekerd bedrag.

Van successieplanning tot overlijdensverzekering

Een van de missies van Progentis Family Office is het begeleiden van gezinnen bij de planning van hun vermogen.  In dit kader bepalen we, na de vermogensanalyse, wat nodig is voor de bescherming van het patrimonium.  De overlijdensverzekering kan dan een belangrijke plaats innemen. Zij kan instaan voor het indekken van de te betalen erfbelasting.   Maar hoe zit het met de financiële duurzaamheid van het gezin?  U kan zich bijvoorbeeld zorgen maken over de kosten voor  onderwijs van de kinderen.  De overlijdensverzekering wordt geanalyseerd in relatie tot andere oplossingen.  Het is eigen aan de expertise van Progentis om zich niet te beperken tot standaardoplossingen, maar om haar voorstellen aan te passen door maatwerk te leveren , inclusief de overlijdensverzekering.

 

Overlijdensverzekering als onderdeel bij optimalisatie van de erfbelasting

Een van de andere opdrachten van Progentis is fiscale optimalisatie om de belastingdruk op het gezinsvermogen en -inkomen te beperken.  In deze context kan de overlijdensverzekering praktisch worden aangewend.  Stel dat een man, gehuwd onder het regime van scheiding, zijn echtgenote wil beschermen tegen inkomensverlies na zijn overlijden dan kan hij er voor zorgen dat de uitkering uit een  overlijdensverzekering niet belast wordt inzake erfbelasting door deze verzekering niet af te sluiten op zijn naam maar op naam van mevrouw die de premies zal betalen, maar met mijnheer als verzekerde en mevrouw als begunstigde van de polis. De formules van de overlijdensverzekering die aftrekbaar zijn in het kader van lange termijn sparen of voor zelfstandigen, het VAPZ(Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en de IPT (Individuele Pensioentoezegging) komen vaker voor. Heeft u specifieke expertise nodig om uw financiële toekomst te beschermen op een gepersonaliseerde manier aangepast aan uw situatie? Neem dan contact op met Progentis Family Office.Onze Family Services beperken zich niet tot advies rond overlijdensverzekeringen, maar bevatten ook de levensverzekeringerfbelastingfiscale optimalisatie en diverse manieren om slim geld te investeren