In vertrouwen winnen dankzij de expertise van Progentis

Progentis staat u bij met professioneel advies
AssuranceVie-1597953733.jpg

De levensverzekering, een investering voor de toekomst

Progentis Family Office wijdt zijn expertise aan het begeleiden van families  bij  het opbouwen en beschermen van hun globaal vermogen.  Na een grondige studie  van het privé- en het professionele  vermogen en analyse van de  inkomsten en uitgaven zullen onze experts u kunnen adviseren bij het beheer van uw patrimonium.   Op die manier wordt er nagegaan in welke mate de levensverzekering een rol kan vervullen of zelfs de hoeksteen van uw vermogen moet worden.  Een levensverzekering maakt vaak deel uit van het beheer van het financieel vermogen in combinatie met  vermogensplanning en  fiscale optimalisatie.  Een levensverzekering kan dus een goede oplossing zijn om her roerend vermogen onder te brengen en zo de familie helpen haar toekomst met een gerust hart te benaderen.

Assurancevie-Personnegeenrollerverticale.jpg

De levensverzekering, het kiezen van de tak waarop je gaat zitten

In financieel jargon is de levensverzekering onderverdeeld in verschillende takken.  De eerste is de 21 en wordt gekenmerkt door contracten met gegarandeerd kapitaal, een gewaarborgd rendement  en een deelname in de winst van de verzekeraar.  Een tweede categorie levensverzekeringen vallen onder de tak 23. Deze bieden weleens waar geen kapitaalsgarantie maar laten toe om te beleggen in verschillende activa zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen, mixfondsen, …  Dan zijn er ook deze onder de noemer tak 26. In tegenstelling tot de twee voorgaande types onderscheidt deze zich door het feit dat er voor deze levensverzekering geen verzekerde en geen begunstigde bij overlijden is.  Het wordt vaak gelijkgesteld aan een kapitalisatiecontract.

Fiscale afweging van een levensverzekering

Bij het aangaan van een levensverzekeringscontract, met uitzondering van de kapitalisatiecontracten, wordt 2%  taks op de verzekeringspremies betaald.  Daarna zal, in geval van gehele of gedeeltelijke afkoop van contracten met gegarandeerd kapitaal en rendement gedurende de eerste 8 jaar,  30% roerende voorheffing worden ingehouden tegen een fictief tarief van 4,75% en niet tegen het werkelijke rendement.  Na 8 jaar is er geen voorheffing meer.  Voor de tak 23 zal geen belasting meer worden geheven, behalve voor bepaalde constructies met kapitaalbescherming.  Het belang van dit type levensverzekeringen is dusdanig dat er hieronder een aparte alinea werd  aan gewijd. Ten slotte zullen de kapitalisatiecontracten voor de volledige duur van het contract aan de bronbelasting worden onderworpen, maar enkel op het effectieve rendement en niet volgens een fictief tarief.  

Tak 23, het investeringsalternatief

Het beleggen van uw vermogen in dergelijke levensverzekeringen biedt vele voordelen voor wie zijn portefeuille wil diversifiëren.  Inderdaad, dit type beleggingsverzekeringen laat u toe om uw activa te beleggen volgens een open architectuur.  U kan zo genieten van een efficiënte diversificatie, zowel naar activa toe, als naar vermogensbeheerders en beleggingsfondsen.  Bovendien vermijdt u op fiscaal vlak alle Belgische belastingen met betrekking tot beleggingen: roerende voorheffing (ook al kiest u enkel voor obligatiefondsen), belasting op beursverrichtingen ( tot 1,32%), belasting op meerwaarde op het schuldgedeelte van de portefeuille (30%), ….  Door het afsluiten van een dergelijke levensverzekering bespaart u op termijn doorgaans heel wat belastingen,  kan u uw portefeuille op maat samenstellen en zo beschikken over een goed gediversifieerde portefeuille die is aangepast aan uw risicoprofiel met het ook om een correct beleggingsresultaat te behalen.

Levensverzekeringen zijn er ook als instrument voor successieplanning

Aan de hand van een vermogensanalyse kan Progentis u begeleiden op het gebied van een doorgedreven successieplanning. Door de jaren heen is de plaats van de levensverzekering meer en meer ingeburgerd geraakt. Zo bieden ze de mogelijkheid om de reserve van het contract toe te bedelen aan de gewenste begunstigden. De levensverzekering kan tevens dienen als een controlemechanisme bij schenkingen, bijvoorbeeld via een clausule met aanvaardende begunstiging. Levensverzekeringen zijn het Zwitsers zakmes van de vermogensplanning. Neem zeker contact op met Progentis Family Office voor een onderhoud. Onze Family Services beperken zich niet tot advies rond levensverzekeringen, maar bevatten ook de overlijdensverzekering, erfbelasting, fiscale optimalisatie en diverse manieren om slim geld te investeren