Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Historiek

 

Progentis made the difference ... by far !

 

Consolidatie van onze expertise

Omdat het aanbod zeer uitgebreid is, besluit Progentis strategisch gezien om geen andere soorten diensten meer open te stellen, maar om de kwaliteit van het bestaande palet te blijven verbeteren. Het doel blijft hetzelfde: elk advies, elk document, elke oplossing moet van de hoogste kwaliteit zijn.

 

Het verschil maken in moeilijke jaren

Sinds 2011 hebben de beurzen positieve resultaten geboekt en beleggers zouden uiteindelijk geloven dat de piek geen limiet heeft!  Bij Progentis zijn we ervan overtuigd dat de echte test van de kwaliteit van een portefeuille gebeurt in crisismomenten. We zijn er trots op dat onze toewijzings- en diversificatiestrategie opnieuw haar waarde heeft bewezen.

 

10 Years At Your Loyal Service

Ter gelegenheid van haar tiende verjaardag, verhuist PROGENTIS naar een nieuwe locatie, gelegen op enkele honderden meters van haar vroegere burelen. Deze nieuwe implementatie laat een betere operationele werking toe, een aangenamere werkplek, en een beter onthaal voor de cliënten en andere stakeholders.

 

Investeringen in IT en in menselijk kapitaal

PROGENTIS blijft haar IT-infrastructuur verder ontwikkelen met oog op een steeds kwalitatievere dienstverlening. Omdat PROGENTIS wil anticiperen op de groeiende vraag en haar expertise verder wil diversifiëren, investeert het bedrijf in de versterking van haar team voor een nog betere opvolging en communicatie.

 

Ontplooiing activiteiten in Brussel en Wallonië

Vandaag is 90 % van de cliënten van PROGENTIS Nederlandstalig; In het kader van de aanhoudende en toenemende vraag naar ons aanbod uit Franstalig België, versterkt PROGENTIS haar team en infrastructuur om deze dienstverlening te kunnen aanbieden.

 

Erkenning Bemiddeling in Bank- en Beleggingsdiensten

PROGENTIS is één van de 16 actoren op de Belgische markt die de vergunning van “Bemiddeling in Bank- en Beleggingsdiensten” in ontvangst mag nemen. Deze licentie kadert in de verdere professionalisering van onze diensten, en biedt extra mogelijkheden om nog beter af te stemmen op de behoeften van onze cliënten.

 

Oprichting PROGENTIS COUNCIL

Om de lange termijnstrategie  van PROGENTIS, waarbij de belangen van de cliënt centraal staan,  te bewaken, wordt een adviesraad in het leven geroepen, waarin Geoffroy Steyt (CEO PROGENTIS), Professor Noël Van Robaeys (Strategisch Management), Dokter Ingrid Depoorter (Financieel Recht), en de heer Kris Buggenhout (Human Resources) zetelen. 

 

PROGENTIS Lustrum

Met 105 aanwezigen, waaronder de trouwe cliënten uit het eerste uur, viert PROGENTIS  haar vijfjarig bestaan. Er wordt met niet weinig fierheid teruggeblikt op de realisaties uit het verleden en we herbevestigen dat ook in de toekomst de belangen van de cliënten centraal zullen blijven staan.

 

Nieuw IT-platform

Er wordt geïnvesteerd in een nieuw informatica-systeem dat toelaat om de dienstverlening verder  te optimaliseren zodat zowel de groei van PROGENTIS op een kwalitatieve en efficiënte  manier kan blijven verlopen.

 

Start activiteiten PROGENTIS Luxembourg sa

In het kader van de uitbreiding van de internationale activiteiten en het verder professionaliseren van de dienstverlening wordt PROGENTIS Luxembourg in het leven geroepen.
PROGENTIS Luxembourg concentreert zich eveneens op het verzorgen van institutionele relaties.

 

Nieuwe kantoren Louizalaan – Brussel

PROGENTIS vatte haar activiteiten aan vanuit de familiale woning van Geoffroy Steyt. Maar nu ook de privé-gedeeltes  reeds meer dan een jaar worden ingenomen is het hoogtijd om de verdere uitbreiding te garanderen vanuit de nieuwe kantoren gelegen in de  Louizalaan 497, 1050 Brussel.

 

Beurscrash

De basisprincipes die PROGENTIS hanteert om een gezonde portefeuille op te bouwen blijken meteen hun vruchten af te werpen. Elke cliënt blijft geïnvesteerd en behoudt doorheen deze woelige periodes zijn gemoedrust.

 

Ontstaan van Progentis nv

Gewapend met een heel sterke visie (waarin de cliënt centraal staat) en netwerk, gaat de uitbouw van PROGENTIS Family Office officieel van start.
Geoffroy Steyt start met Financial Planning te doceren aan de Universiteit van Antwerp Management School (nu AMS).

Overtuigd?

Misschien moeten we elkaar beter leren kennen.