Een Family Office voor uw vermogensadvies

Maak kennis met Progentis
Gestiondepatrimoine-713517355.jpg

Waarom een Family Office inschakelen voor uw vermogensadvies ?

Als het gaat om vermogensadvies is er een overvloed aan kandidaten die zich focussen enkel en alleen op het vermogensbeheer van roerende waarden.  Hier onderscheidt Progentis als Family Office zich. Voordat we de financiële activa onder de loep nemen, is het belangrijk om de beleggingen te plaatsen in het groter geheel van het patrimonium en dan pas over te gaan tot vermogensadvies.  Progentis brengt de totaliteit in beeld, en consolideert het financieel vermogen, het onroerend goed, kunstwerken, professionele activa, stichtingen, belangrijke collecties, ... Als Family Office wordt het vermogensadvies gegeven met als doel het behoud, het optimaliseren, het laten aangroeien en het overdragen van het familiaal vermogen.

Ontdek de methode van Progentis

Als Family Office werken we samen met u in een bevoorrechte, persoonlijke en discrete relatie om zo uw vermogen op lange termijn te optimaliseren.  Het inwinnen van vermogensadvies omvat ondersteuning op maat, te beginnen met een volledige audit van uw privé- en professionele situatie en de doelstellingen die u nastreeft.  Elke invalshoek wordt bestudeerd om ervoor te zorgen dat de oplossingen passen binnen hetgeen u met uw familiale activa wenst te bereiken. Op deze manier kunnen we garanderen dat we oplossingen bieden die passen binnen de hoge eisen en wensen die een bevoorrecht cliënteel verwacht.  Meer dan vermogensadvies alleen, bieden wij u een sterk partnerschap aan

Gestiondepatrimoine-1062420536.jpg

Waarom kiezen voor vermogensadvies ?

We opereren in een geglobaliseerde wereldomgeving met lokale beperkingen.  De economische, fiscale en juridische context is zo complex dat het verstandig is een beroep te doen op meer expertise, gestuurd vanuit een patrimoniale aanpak.  Wij adviseren en begeleiden u door al onze kennis en ervaring tot uw dienst te stellen.  Onze multidisciplinaire aanpak is de sleutel om goed en juist vermogensadvies te geven, zodat u de juiste weg inslaat in deze complexe financiële wereld en tegelijkertijd gemoedsrust vindt.

Hoe mijn financiële activa investeren met de hulp van eerlijk vermogensadvies ?

Ook al is vermogensadvies breder dan het beheer van uw financiële activa alleen, dat betekent daarom niet dat een goed onderbouwd vermogensbeheer niet van vitaal belang is. Ook hier maakt Progentis het verschil door zijn neutraliteit en ervaring in wereld van de beleggingen.  De ondersteuning start bij de zorgvuldige opbouw tot de concrete opvolging van uw beleggingsportefeuille. Na duidelijk uw doelstellingen te hebben gedefinieerd gaan we samen met u de investeringsstrategie bepalen, de allocatie begeleiden en uiteindelijk ook de gewenste investeringsoplossingen aanreiken.  Deze laatste zijn het sluitstuk van degelijk vermogensadvies en maken integraal deel uit bij de uitbouw van uw patrimonium. 

Vermogensadvies, de deur openzetten naar successieplanning ...

Een goed vermogensadvies vereist ook om stil te staan bij successieplanning. Of het nu gaat om vragen aangaande het organiseren van uw roerend of onroerend goed, uw huwelijkscontract, uw testament, successieplanning is een integraal onderdeel van ons vermogensadvies. Gedurende de volledige duur van onze begeleiding laat Progentis u zich de juiste vragen stellen, brengen we fiscale optimalisaties in kaart en leveren we u een beheer op maat van uw familiale situatie en vermogen. Aarzel niet om beroep te doen op Progentis voor goed onderbouwd vermogensadvies. De Family Services van ons Family Office omvatten daarnaast ook advies bij erfbelasting, fiscale optimalisatie, levensverzekering, overlijdensverzekering en diverse tips om slim geld te investeren